kotwa typ L-250

kotwa typ L-250

kotwa typ L-250

MATERIAŁ
stal nierdzewna kwasoodporna A4.

Do wmurowania, do łączenia przegród w czasie ich jednoczesnego murowania zaprawą grubowarstwową (tradycyjna, ciepłochronna, klinkierowa). Zadaniem kotew do łączenia ścian warstwowych jest pewne i długotrwałe połączenie równoległych względem siebie przegród budowlanych. Ponieważ w przegrodach tego typu, zwanych też „przegrodami wentylowanymi”, następuje zjawisko kondensacji pary wodnej, kotwy muszą być wykonane ze stali odpornych na korozję. Ilość kotew przypadających na 1 m2 powierzchni nie powinna być mniejsza niż 5, a w strefach brzegowych i narożnych nie powinna być mniejsza niż 8 szt./m2. Odległość pomiędzy przegrodami, tzn. pomiędzy murem właściwym, a wewnętrzną powierzchnią przegrody elewacyjnej nie powinna być mniejsza niż 150 mm. Odstęp w pionie pomiędzy poszczególnymi kotwami nie może być większy niż 500 mm, a w poziomie nie powinien przekraczać 750 mm. Szczelina wentylacyjna powstała pomiędzy przegrodą elewacyjną, a materiałem izolacyjnym i przegrodą właściwą powinna wynosić od 40 do 60 mm.

No Comments Yet.

Leave a comment